ارتباط با ما

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم 100

 

منتشرشده در فرهنگی

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

منتشرشده در فرهنگی

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

آغاز مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حمید فرخ نژاد بهترین فیلم در بخش فیلم های اول

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

ویشیکا آسایش بهترین بازیگر نقش اول زن بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

پژمان بازغی بهترین بازیگر نقش اول مرد در بخش فیلم های اول

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

سید شهاب الدین حسینی در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

سید شهاب الدین حسینی دراختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حامد بهداد بهترین بازیگر مرد 2 دراختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

مهناز افشار بهترین بازیگر زن 2 دراختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

مهتاب کرامتی در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

مسعود کیمیایی بهترین فیلم در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

جمال شورجه در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

 

 

 

منتشرشده در فرهنگی