ارتباط با ما

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حاشیه اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

منتشرشده در فرهنگی

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

آغاز مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حمید فرخ نژاد بهترین فیلم در بخش فیلم های اول

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

ویشیکا آسایش بهترین بازیگر نقش اول زن بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

پژمان بازغی بهترین بازیگر نقش اول مرد در بخش فیلم های اول

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

سید شهاب الدین حسینی در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

سید شهاب الدین حسینی دراختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

حامد بهداد بهترین بازیگر مرد 2 دراختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

مهناز افشار بهترین بازیگر زن 2 دراختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

مهتاب کرامتی در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

مسعود کیمیایی بهترین فیلم در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

جمال شورجه در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

 

 

 

منتشرشده در فرهنگی